“Design a platform which allows individuals to easily find and join sports activities in their area”

MyTribe is een van mijn projecten tijdens mijn stage in Kaapstad, Zuid-Afrika. Er ontbrak een platform in Kaapstad om sneller in contact te komen met anderen om samen een sport uit te oefenen. Bijvoorbeeld samen een hike doen (er zijn veel bergen in Kaapstad) of een potje voetbal te organiseren etc. Het organiseren van een activiteit, het verbinden van mensen en het uitoefenen van de activiteit zijn de hoofddoelen van dit platform.

Ook bij dit project hebben we veel gebruik gemaakt van de Design Thinking methode. Samen een concept ontwikkelen, de functionaliteiten bedenken, de navigatie flow en alle bevindingen uit de testen verwerken. Bij dit project mocht ik een stapje verder helpen, namelijk ook bij de branding.

Mijn werkzaamheden

  • Deelname Design Thinking workshop
  • Bevindingen verwerken
  • Lo-fi schermen maken
  • Prototype maken in Invision
  • Testen
  • Samen met collega Look & Feel workshop gehost. Om zo samen met de klant tot de gewenste branding te komen,
  • Logo ontwikkeld met collega